Make your own free website on Tripod.com
Het dagelijks leven van een boeddhistische monnik
Thailand
-
De geschiedenis van het boeddhisme in Thailand
De toetreding tot de sangha
Het dagelijks leven
-
China
-
De geschiedenis van het boeddhisme in China
Toetreding tot de sangha
Het dagelijks leven
-
Tibet
-
De geschiedenis van het boeddhisme in Tibet
Toetreding tot de sangha
Het dagelijks leven
-
Meditatie
Nawoord
Literatuur
Contact

chinnarath_buddha2.jpg

Voorwoord

Het onderwerp van deze site is het dagelijks leven in boeddhistische kloosters buiten India: in China, Tibet en Thailand.

Eerst zullen we beschrijven hoe het boeddhisme in deze landen terecht is gekomen en hoe het zich heeft ontwikkeld. Daarna zullen we nader ingaan op de toetreding tot de kloostergemeenschap. Tenslotte zullen we proberen een beeld te geven van het dagelijks leven in de kloosters.